• Wilki ponownie przejmą Warszawę

  Kazik Anhalt
 • Inteligentne miasta w strategiach polskich firm

  Kazik Anhalt
 • Możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

  Kazik Anhalt
 • INNPoland wspiera VI Forum Młodzi Innowacyjni

  Kazik Anhalt
 • Wyzwania Polski cyfrowej czyli słów kilka o państwie nowoczesnym

  Kazik Anhalt
 • Dlaczego globalne marki odnoszą globalne sukcesy

  Kazik Anhalt
 • Power Ring 2015

  Kazik Anhalt
 • Polska 3.0 czyli 63km od sukcesu

  Kazik Anhalt
 • Gdyński RADMOR S.A na fali innowacji

  Kazik Anhalt
 • Inteligentny, przyjazny środowisku i zintegrowany transport. Horyzont 2020

  Kazik Anhalt

O sobie

Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!